Respect

Respect

Respect is een grondhouding om heel nauwkeurig naar de diepere betekenis ervan te kijken. Respect reikt verder dan de uiterlijke verschijning en oppervlakkige beschouwing. Het nodigt uit om de basis, maar ook de diepere betekenis van respect te ontdekken. De sleutel, en dus altijd het uitgangspunt, om andere mensen met respect te behandelen is: door hen te behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden. Wanneer je te maken hebt met “moeilijke” mensen, probeer dan de wortel van hun problemen en respectloosheid, ten opzichte van je te doorgronden. Alleen dan kun je in staat zijn om boven de situatie uit te stijgen en de ander wel met respect te behandelen. Dit is de essentie van respect: inleven – empathie hebben voor de mensen die je ontmoet zonder oor- en vooroordelen. Niet afwijzen vanwege gedrag, kleur, ras, gewoonten, geslacht enz. Met het besef dat we allemaal liefdevolle, spirituele wezens zijn, maar ook: dat iedereen een eigen rugzak heeft, en (tijdelijk) het liefdevolle licht door een sluier bedekt kan zijn. Het levenspad verloopt voor iedereen anders en heeft daardoor een andere uitwerking op de verschijningsvorm en gedrag.

Erkenning

RespectRespect hebben voor iets of iemand betekent dat iets of iemand ‘er helemaal mag zijn’. Dat hoeft niet te betekenen dat je het eens bent met die persoon of met die mening, maar wel dat die mening er mag zijn. Je erkent hem of haar in die hoedanigheid, en houdt rekening met die persoon. Eigenlijk is het gewoon ‘iemand of iets oprechte aandacht geven’, laten merken dat je hem of haar ziet. Zo kun je dus respectvol met elkaar omgaan, ook al ben je het niet eens met elkaar. Als je respect toont, dwing je op je beurt ook weer respect af. Hoe fijn zou het zijn als we voor iedereen respect kunnen tonen?

Laten we naar concrete voorbeelden gaan kijken:
  • 1: Spreek de ander respectvol aan. De woorden waarmee je iemand aanspreekt, zeggen iets over de mate van respect die je daarmee toont: Mevrouw, Juffrouw, Meneer.
  • 2: Wees beleefd. Je houdt regels (van de ander) in ere en je bent beleefd.
  • 3: Ga zorgvuldig om met andermans bezittingen. Zorgvuldig omgaan met andermans bezittingen is een teken van respect.
  • 4: Vraag de ander of je iets voor hem of haar kunt doen. Het getuigt van respect als je dienstbaar wilt zijn voor iemand, laat dat zien. Vraag dus iemand wat je voor die persoon kunt betekenen.
  • 5: Er zijn meerdere waarheden. Je mening is één van de velen, er zijn dus altijd andere meningen mogelijk. We laten de ander in zijn waarde, en dat verdienen ze.

Wilt u een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

0
0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *