Aartsengelen

Aartsengelen

Aartsengelen Lichtwezens

Kern ~ Aartsengel Michaël

Kern ~ Aartsengel MichaëlOm een eigen mening te vormen en een eigen mening hebben is het nodig om als een kunstenaar te leren zien, te handelen en vorm te geven.
Een kunstenaar is dan pas een kunstenaar als een nieuw idee echt “origineel” is. U en ik weten dat er weinig nieuws is in het universum maar dat er wel heel veel originele nieuwe dingen en voorwerpen kunnen worden gecreëerd. Men kijkt naar het resultaat met andere ogen naar de nieuwe schepping. Dit proces kan met meningsvorming hetzelfde zijn. De mening is ontsproten aan je eigen beeld. Je hebt er zelf vorm aangegeven zonder beïnvloeding van buitenaf.

Om bij uw kern te komen is het belangrijk u te ontdoen van de meeste (voor) oordelen van een ander. Wanneer uw mening vorm heeft gekregen en uw overtuiging verankerd is, heeft u de kern, het wezen of de essentie van iets u eigen gemaakt. Uw kern is bestand tegen kritiek en andere meningen en zienswijzen. U baseert uw motivatie om te handelen op deze kern van uw overtuiging.

Uw meningen zijn niet van de ander. Zij hebben hun meningen!

 

Aartsengelen, Lichtwezens, kunnen altijd contact met jou leggen. Als wij hun hulp vragen kunnen ze ons grenzeloos bijstaan. Aartsengelen zijn in staat hun eigen trilling en lichtstraling te verlagen om jou te ontmoeten. Zij hebben jou onvoorwaardelijk lief. Aartsengelen hebben het grootst mogelijk respect voor jouw vrije wil en zullen hier nooit tegen in gaan. Zij zijn er om ons liefde, vrede en hoop te brengen. Ze bieden hulp aan waar nodig is en begeleiden je weer in de goede richting. Ook kunnen zij jou begeleiden in het helpen oude patronen op te lossen en karma in te lossen.

Wil je een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram