De Bron van Liefde

Meesters van het Licht

Meesters van het Licht

Jouw leiderschap

Leider van iets zijn betekent niet dat je de baas bent. Als leider draag je zorg om voorwaarden en condities te scheppen waarbinnen anderen zich volledig kunnen ontplooien binnen het doel waar je gezamenlijk voorstaat. Huidige organisaties hebben vaak nieuwe managers nodig, maar ook de voetbalclub, ook het gezin, ook jezelf. Leiderschap betekent dat men de verantwoordelijkheid durft te nemen om dienstbaar te zijn aan de organisatie, de werknemers. Leider over jezelf zijn, betekent dat je dienstbaar bent aan jezelf en zorg draagt dat alle voorwaarden om je doel te verwezenlijken voorhanden zijn. Wanneer je een geliefd leider wil zijn dan zijn je gedachten en handelen liefdevol. Als je jouw eigen liefdevolle leider bent, kent leiderschap geen grenzen. Je volgt je eigen visie, je liefdevolle overtuigingen en brengt deze dan krachtig en duidelijk naar buiten. Zo zul je ook anderen aanmoedigen deze weg te volgen. Je erkent je kwaliteiten en talenten en hebt de moed jouw waarheid te spreken. Je geeft richting aan eenieder die deze liefdevolle visie wil ondersteunen. Begeleid anderen liefdevol en geef ze de steun en de complimenten die ze nodig hebben. Op collectief niveau lever je zo een belangrijke bijdrage aan goed leiderschap en respect voor allen.
Ik kies voor liefdevol leiderschap

Meester van het Licht

De “Meesters van het Licht” zetten zich in voor de bevordering van het spirituele groei van bewustzijn en welzijn van de mensheid. Ze zijn spirituele wezens die een hele hoge staat van bewustzijn hebben bereikt. De Lichtmeesters geven u een vernieuwd inzicht op uw eigen wezen. Als spirituele gidsen en mentoren helpen ze ons onze eigen spirituele reis te begrijpen en te begeleiden. De Meesters omringen ons altijd en helpen, zelfs als we ons er niet van bewust zijn. Een hoger gevoel van vrede, liefde en vreugde ervaren we door ons op te stellen voor hen.  Door ons te verbinden met de Lichtmeesters en hun energieën, versterken we ons pad van spirituele groei en verlichting.

Wilt u een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

0
0