De Bron van Liefde

Situatie

Durf te kijken naar uw aandeel in een niet veilige situatie! Het is belangrijk te erkennen dat uw veiligheid en welzijn de hoogste prioriteit hebben bij elke gelegenheid. Als u zich niet veilig voelt, is het nodig uzelf te beschermen. Onderneem de nodige stappen om in een veilige omgeving te raken. Als het gaat om uw aandeel in een niet-veilige situatie, is het van belang om te begrijpen dat dit niet betekent dat u de schuld heeft aan wat er is gebeurd. Het gaat er eerder om dat u uw eigen gedrag en reacties in die toestand gaat onderzoeken. Hierdoor begrijpt u hoe u in de toekomst kunt handelen om uzelf te beschermen en voorkomen dat u in een positie terechtkomt.

Emoties en acties

SituatieBewust zijn van onze eigen gedachten, emoties, acties en reacties op een bedreigende situatie. In plaats van de schuld te geven aan anderen, kunnen we ons richten op onze eigen innerlijke groei en transformatie. Door verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen bijdrage aan een situatie, kunnen we ons bewustzijn vergroten en onze emoties beter leren te begrijpen. Dit kan ons helpen om meer compassie en begrip te hebben voor anderen. Het kan ons helpen om beter te communiceren en onze relaties te verbeteren. Bovendien kunnen we onze eigen mogelijkheden ontdekken en ons pad van spirituele groei en ontwikkeling voortzetten.

Het kan ook helpen te beseffen dat er meer te leren valt, zelfs als het voorval een traumatische ervaring is. Door te kijken naar uw aandeel in de situatie, kunt u groeien en sterker worden.  Ook u kunt nieuwe manieren vinden om met toekomstige situaties om te gaan en uw veiligheid te verbeteren.

Wilt u een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

0
0