De Bron van Liefde

Conflicten

Een intensieve botsing tussen personen, groepen of sociale systemen, waarbij over en weer beschuldigingen zijn geuit en emoties zijn opgeroepen. Ook bij ‘conflict’ moet men denken aan: verschil van mening, steeds terugkerende misverstanden van eenzelfde aard en ‘koude oorlog’ tussen twee personen. Bij confrontatie met uiterlijke disharmonie, richten we ons vaak op de andere persoon als de oorzaak van het conflict. Maar als we dieper graven, zien we onze reactie op de situatie. Deze houdt vaak verband met ons eigen interne conflict. Het kan moeilijk zijn om onze eigen innerlijke conflicten onder ogen te zien.  Maar het erkennen van deze conflicten is de eerste stap naar genezing. Als we ons bewust zijn van onze eigen innerlijke conflicten, beginnen we met het transformeren van deze conflicten. We veranderen ons gedrag in de uiterlijke wereld.

Spiegel

ConflictenUiterlijke disharmonie met anderen en situaties zijn kansen voor groei en transformatie. Ons innerlijke proces analyseren en werken aan persoonlijke ontwikkeling, kunnen we ons verbinden met een dieper doel van ons leven.
Als we ons realiseren dat uiterlijke conflicten een spiegel zijn van onze eigen innerlijke conflicten, kunnen we ons verbinden met een bovenliggend gevoel van begrip en mededogen voor onszelf en anderen. We kunnen onze relaties verbeteren en een dieper gevoel van vrede anderen en harmonie in ons leven creëren. Door verhogen van ons bewustzijn en het vermogen om liefde, vrede en harmonie in ons leven te ervaren vergroten we onze zielenwens.

Samengevat, dit besluit komt overeen met dat onze buitenwereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld. Het onderkennen en helen van onze innerlijke disharmonie kunnen ons helpen om ons bewustzijn te vergroten, onze relaties te transformeren en ons vermogen om geluk en vrede te ervaren te vergroten.

Wilt u een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram