De Bron van Liefde

Wind van verandering

“Als er een wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en andere windmolens.” Deze uitspraak gaat over hoe mensen omgaan met veranderingen in het leven. Door ofwel een “muur” te bouwen of “windmolens” wanneer een verandering zich aandient in het leven. Sommige mensen reageren op veranderingen door zich terug te trekken. Het terugtrekken komt voort uit onveiligheid, om zichzelf te beschermen. Terwijl anderen mensen veranderingen omarmen en zichzelf aanpassen om er het beste van te maken.

Veiligheid

veranderingEen “windmolen” zal je verder brengen dan een “muur’ bouwen. Als we ons verdiepen in het “bouwen van muren”, creëren we eigenlijk een mentale barrière. Dat zal ons belemmeren om vooruit te komen en nieuwe mogelijkheden te verkennen. De oorsprong is te vinden in onze basisveiligheid ten opzichte van de wereld. We voelen ons niet veilig genoeg om de verandering te “omarmen”. Onze jeugd is daarin bepalend, of we voldoende veiligheid hebben ervaren. Verdiep je daarom in de oorsprong van het ontbreken aan veiligheid, en hoe je jouw veiligheid kunt vergroten. Als je voldoende innerlijke veiligheid ervaart, dan zal de “muur” die je als bescherming hebt opgebouwd, niet meer nodig zijn.

Vaak is dat een proces van jaren en zal zich stapsgewijs ontwikkelen. Het zal je echter ongelooflijk veel brengen, een “schat” waar je je hele verdere leven uit kunt putten. Zowel het afbreken van de muur als het bouwen van “windmolens” vereist moed. Vertrouwen in onze eigen capaciteiten, onze kwaliteiten zijn een vereiste. Bovendien vereist het ook een open geest en een bereidheid om te leren en te groeien. Als we deze eigenschappen ontwikkelen, kunnen we ons aanpassen aan de veranderingen die op ons levenspad komen. Het zal ons leven transformeren in iets prachtigs en krachtig. De “windmolen” gaat draaien en een “muur” zal niet langer nodig zijn.

Wilt u een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

0
0