De Bron van Liefde

De wijze houdt zich aan Eenheid

“De wijze houdt zich aan Eenheid”. Het is een oproep tot het overstijgen van het ego en ervaren van eenheid. Een wijs persoon is iemand die zich bewust is van de onderliggende eenheid die alle dingen met elkaar verbinden. Deze eenheid is niet gebaseerd op ogenschijnlijke verschillen zoals ras, religie of nationaliteit, maar op het basisbewustzijn dat ons allemaal doordringt. Door je te richten op deze eenheid in plaats van op het ego, kan ieder persoon schitteren, in alle opzichten. Je bent niet beperkt door conditioneringen die het zelfbeeld van persoonlijke identiteit bepalen. In plaats daarvan heb je toegang tot een hogere bewustzijnstoestand, die een diepere betekenis en zingeving aan het leven geven.

De wijze houdt zich aan EenheidEen wijs persoon is ook verdienstelijk omdat deze zich niet richt op eigen belang. Ze zijn dienstbaar aan anderen en de wereld om hen heen. Een blijvende impact op de wereld zal merkbaar zijn.
Al met al roept deze passage ons op om ons te richten op onze Hogere Zelf en de Eenheid die alles en iedereen verbindt. Je niet langer laten leiden door het ego en niet dienende overtuigingen. Door nederig en dienstbaar te zijn aan anderen en de wereld om ons heen, kunnen we een blijvende impact hebben en een voorbeeld zijn voor anderen.

Wil je een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

 

0
0