De Bron van Liefde

regering macht

“Laten we nooit vergeten dat de regering geen vreemde macht over ons heeft”.  Deze uitspraak van Franklin D. Roosevelt interpreteert men als een herinnering. Het belang van zelfbestuur en eigen verantwoordelijkheid in het democratische proces. In spirituele termen kan dit gezien worden als het begrijpen van ons eigen potentieel. Als het erkennen van scheppers van ons eigen vermogen om positieve veranderingen te bewerkstelligen. We creëren door middel van, onze gedachten, intenties en acties onze eigen gebeurtenis. Het is belangrijk om dit concept van zelfbestuur ook toe te passen op het democratische proces. Waarbij de keuzes die we maken invloed hebben op de koers van de regering en de samenleving als geheel.

genieten van voorspoed, regering geen invloedWe hoeven de regering niet langer te zien als een vreemde macht in ons bestaan. Maar laten we in plaats daarvan de regering zien als een  collectief bewustzijn, waaruit collectieve keuzes voortvloeien. Door ons bewust te zijn van onze eigen verantwoordelijkheid als kiezer. Je inzetten voor een democratisch proces dat gebaseerd is op integriteit, gelijkheid en vrijheid voor alle burgers.
Ons bewust van de kracht van onze eigen gedachten en intenties en deze inzetten om positieve veranderingen in de wereld te ontsluiten. Door ons te richten op het gemeenschappelijke en het respect van de menselijke waardigheid en vrijheid.  Alleen dan kunnen we samenwerken om een ​​betere wereld te creëren waarin we ons allemaal kunnen ontplooien en groeien.

Kortom, “Laten we nooit vergeten dat de regering geen vreemde macht over ons heeft” is een oproep tot burgerzin, herinnering tot waakzaamheid. Het herinnert ons eraan dat we als burgers een cruciale rol spelen in het democratische proces en dat we de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat onze regering altijd handelt in het belang van het volk en onze onderliggende vrijheden respecteert.

Wil je een ander kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

0
0