user_mobilelogo

Category: Aartsengelen

Gevoeligheid ~ Aartsengel Cassiël


02Gevoeligheid komt voort uit de diepere verbinding met onze natuur, en is dus eigenlijk een heel natuurlijk gegeven. Gevoeligheid veronderstelt een bewustzijn van en een ontvankelijkheid voor alle energieën, waarvan u signalen binnen die gevoeligheid waarneemt.
Veel mensen willen niet weten hoe gevoelig ze zijn en proberen deze gevoeligheid angstvallig te onderdrukken, omdat men beseft dat het zowel een zegen als een last kan zijn. Wanneer u zich bewust bent van uzelf en uw omgeving en de veranderingen die zich op subtiele niveaus afspelen, maar u kunt met die gevoelens niet overweg, dan kan die gevoeligheid een belasting betekenen.

Geef uzelf de tijd en de ruimte om de gevoeligheid binnen in u te onderzoeken, te ontwikkelen en op een natuurlijke manier te laten groeien. Onderzoek daarbij altijd wat de subtiele energieën die naar u toe komen u willen zeggen. Wimpel niets af naar de ander, het heeft u iets te vertellen. Het is van essentieel belang dat u uw gevoeligheid naar het hoogste niveau optilt en niet vast zet op een lager niveau van lijden, pijn of machteloosheid. Stuur uw gevoeligheid naar liefde en genezing, op de eerste plaats voor uzelf en daarnaast voor de ander.

Al hetgeen u niet verdraagt binnen uw gevoeligheid,
ligt nog heel gevoelig voor uzelf.