user_mobilelogo

​Vrijheid ~ Aartsengel Michaël


05Het woord vrijheid gebruiken we regelmatig, omdat we allemaal beseffen hoe belangrijk het is om vrij te zijn. Toch beseffen we vaak niet ten volle de inhoud van het woord vrijheid. We kennen allemaal de uitspraak vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid heeft een veel diepere betekenis. Vrijheid betekent: bewegen zonder isolement.
Vrijheid betekent: vrij zijn van angst.
Het betekent: vrijheid, (vrij zijn) van elke vorm van weerstand. Volledige vrijheid kun je alleen ervaren, als je de diepte van je eigen geconditioneerd zijn hebt ingezien en bevrijd bent van die conditionering.

Om tot vrijheid te komen is het belangrijk dat we innerlijk ruimte scheppen.
Dat er ruimte komt tussen twee denkbeelden, tussen twee gedachten, tussen twee emoties.
Als er innerlijk in mij geen ruimte is, schep ik onontkoombaar wanorde en kan er geen sprake zijn van groei naar vrijheid. Vrijheid is niet alleen een bewuste keuze, maar vraagt om stilte en aandacht, onderzoek en bewustzijn van onze eigen functioneren. Dat is de weg die ons leidt naar de vrijheid.

U ervaart vrijheid want de basis is geworteld in uzelf