Eigen ogen zien

Eigen ogen zien

“Eenieder kan slechts met zijn eigen ogen zien, daardoor ziet iedereen wat anders.” Deze weergave van het unieke perspectief dat elk individu heeft en hoe dit van invloed is op hoe we de wereld om ons heen waarnemen. Dat wat we zien en ervaren is subjectief. Onze zintuigen vormen de basis van onze waarneming. Elk persoon heeft een uniek zintuiglijk systeem dat informatie ontvangt en verwerkt op een manier die specifiek is voor hen. Dit betekent dat als twee mensen naar dezelfde scène kijken, ze verschillende details kunnen opmerken. Ze hebben beiden verschillende interpretatie van datgene wat ze zien. Het is ook dat eenieder een unieke bril draagt die de wereld om hen heen kleurt.

Onze rol

"Ieder kan slechts met zijn eigen ogen zien. Daardoor doorziet eenieder wat anders."Daarnaast speelt onze achtergrond een grote rol bij hoe we de wereld observeren. Onze cultuur, opvoeding, waarden en normen vormen onze lens hoe we naar de wereld kijken. Wat voor de ene persoon belangrijk of betekenisvol is, kan voor een ander totaal irrelevant zijn. Onze oorsprong wordt gevormd door de filters die we door de jaren heen hebben ontwikkeld. Ook onze ervaringen en emoties hebben geleid tot hoe we de wereld zien. Een persoon die pijn heeft geleden, kan de wereld met meer wensen benaderen dan iemand die positieve ervaringen heeft gehad. Emoties kunnen onze waarneming versterken of vervormen. We ervaren in die emotionele situatie de werkelijkheid anders.

Het besef dat iedereen de wereld op zijn eigen unieke manier ziet, is belangrijk voor begrip en compassie. Het helpt ons om te erkennen dat verschillende perspectieven legitiem kunnen zijn, zelfs als ze van de onze verschillen. Het opent de deur naar dialoog en begrip, omdat we beseffen dat er niet slechts één ‘juiste’ manier is om naar de wereld te kijken. Denk hierbij eens aan de Covid voor- en tegenstanders.

Jouw visie

Door open te staan voor ervaringen en ideeën van anderen, kun je jouw eigen kijk op de wereld vergroten en verrijken. Je kunt een meer holistische benadering ontwikkelen door te erkennen dat er meer is dan alleen jouw eigen gezichts- en standpunten.

Dus als je de verschillen durft te zien, kan dit juist een bron van onderzoek voor jou zijn. Ontwikkel een open geest om de wereld van verschillen te benaderen en onderzoeken. Maar besef vooral ook dat elk individu een uniek venster heeft naar de werkelijkheid en eigen waarheid heeft.

Wil je een kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

0
0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *