user_mobilelogo

  Het waarom  

 

 

Als de Kraanvogel overvliegt, klinkt de melancholie weer in het hart van vergeten kennis. Als U niet meer kunt putten uit de Bron van Kennis is de energie van Kraanvogel verlaagd. Het lijkt of uw juiste gevoel voor harmonische verhoudingen u in de steek heeft gelaten. Omdat de kracht van Kraanvogel bij u komt is het tijd dat u beseft dat u uw stem weer op een goede manier leert gebruiken. Kraanvogel helpt u om u weer te verbinden met uw oorspronkelijke zuivere uitgangspunten en leert u om u helder en duidelijk uit te drukken wat u wilt in overeenstemming uw goede bedoelingen. Wanneer u volledig gebruik maakt van de energie van Kraanvogel en uw stemvolume volledig ontwikkelt om datgene te zeggen wat er toe doet, krijgt u respect van de ander.

De kracht van Kraanvogel leert u dat als u voldoende luistert naar uw inwendige stem, u uw verborgen kennis omhoog haalt.

 

'Verborgen' kennis komt te voorschijn als angst verdwijnt om te zijn wie we zijn.

 

  Kraanvogel geeft u inzicht in uw eigen wijsheid. 

 


  De verandering  

  

 

De kracht van Hond mag u gebruiken om uw denkpatronen te heroriënteren. U bent op een punt beland dat u oude gedachtepatronen kunt veranderen. Uw aangeleerde negatieve denken mag omgezet worden naar positief denken, niet door te vechten maar door bewuste opvoeding en training van de gedachten in positieve richting. Verwijten zijn dan ook niet op hun plaats, maar begrip en acceptatie voor de lange tijd dat u deze gedachten nodig hebt gehad. Verandering in uw gedachtepatronen ontstaan als u een gedachte ‘beetpakt’ en u afvraagt: heeft deze gedachte mij iets positiefs gebracht. Indien nee, plaats dan een positieve gedachte hiervoor in de plaats. Herhaal uw positieve gedachte en geeft uzelf een compliment voor deze gedachte. Deze positieve gedachte mag alleen een oprechte positieve lading hebben en geen lading om uw zin alsnog door te drijven.

Door leiding te geven aan uw gedachten en gevoelens gebruikt u de kracht van Hond-energie om orde op zaken te stellen.

 

U geeft leiding aan uw gedachten en bijbehorende gevoelens en niet andersom.

 

  De kracht van Hond geeft u energie en kracht. U bent in staat nieuwe ideeën positief te ontvangen.   

 


  De vooruitgang  

 

 

Het schild van Ganzen kan een grote betekenis hebben in uw leven en u veel voordeel bieden. Ganzenenergie kan alleen maar gedijen als u heeft geleerd om in uw centrum te staan. Juist in perioden van grote zorg en nare situaties beseft u dat helderheid van geest en rust voorwaarden zijn om door deze moeilijke perioden heen te komen. U kijkt meer naar de prioriteiten dan het gevoel van lijden in uw geest te halen. Bewust een balans aanbrengen in uw leven door voldoende rust en gezonde voeding maakt dat u vanuit Ganzenenergie kunt functioneren. Het resultaat is dat u door uw waakzaamheid en alertheid op de juiste manier kunt handelen.

Veranderingen geven u de mogelijkheid direct en adequaat te handelen. U overziet het geheel en weet waar de prioriteiten dienen te liggen.

 

Door volop gebruik te maken van de energie van Gans zal het resultaat uw verwachtingen overstijgen. U helpt en uzelf en de ander.

 

  Het schild van de Ganzen ondersteunt u in het helpen vinden van geluk en vrede in uzelf.