De Bron van Liefde

Henny & Hans

Henny & Hans 

Het is niet zo belangrijk wie er op de achtergrond werken aan de website Bron van Liefde. Het zijn de inzichten die belangrijk zijn. Wij hopen dat u uw voordeel haalt uit het lezen van de verhalen, gedichten en wijsheden bij de kaartjes van de Bron van Liefde. Henny aan de Stegge – van den Hoven, 1952 en Hans aan de Stegge, 1949 hebben getwijfeld of we onszelf willen voorstellen op deze site.

De Bron van Liefde staat voor alle leven. Het is de bron van waaruit we voort zijn gekomen. De Bron waarin we blijvend verkeren en waar alles weer naar terug zal keren. We allen zijn verbonden met de Bron van Liefde, die ons weer met elkaar verbindt. Door samen, met Henny & Hans, deze Bron van Liefde te beleven en onze verbondenheid bewust te ervaren. We helpen onszelf en onze kinderen en iedereen om een gelukkig leven te scheppen en ervaren. 

Wat kan de Bron van Liefde voor u betekenen

Henny Hans, bron van liefdeDe Bron van Liefde leert ons dat we zelf De Schepper zijn van ons bestaan en vorm geven aan ons bestaan. Kortom u bent in het theaterstuk ‘MIJN LEVEN’, zowel de regisseur als de toneelspeler. Ook als we niet tevreden zijn met het toneelstuk, breng als regisseur verandering aan. Door een nieuwe manier van kijken en handelen verandert de actie in het toneelstuk. Wij en ook u veranderen dan in onze gevoels- en zielenwereld. Een tweede aspect wat ons duidelijk is geworden dat er slechts Eenheid is. Bovendien dat nieuwe ideeën en uitvindingen al lang besloten liggen in het Hier en Nu.

Deze verandering in gevoels- en zielenwereld hebben we door velerlei omstandigheden mogen verinnerlijken. Hoogte- en dieptepunten hebben we in ons meer dan 47 jaar samenzijn beleefd. Naast de diverse opleidingen en werkzaamheden in de gezondheidszorg hebben Henny en Hans meerdere spirituele lessen voor dit leven mogen ontvangen. Niet altijd van ganser harte, maar wel met een zeker optimisme dat het leven meer is dan de dieptepunten. Het inzicht dat we gekregen hebben, willen we graag met u delen in de vorm van deze website.

Warme hartengroet,

Henny en Hans

Wil je een kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook    Instagram

0
0